PREDAVANJE O PREVENCIJI

PREDAVANJE O PREVENCIJI

U programu “Kako reći ne?” su se održavala u trajanju između 45 minuta, ovisno o dogovoru s pojedinom školom. Kako bi se učenici što više uključili u raspravu tijekom predavanja, ograničili smo broj učenika na maksimalno dva razreda (otprilike 60 učenika) po jednom predavanju. Na početku predavanja učenike se uvodi u temu putem pitanja kojima se pokušava doznati njihova dotadašnja iskustva s alkoholom i drogama te rizičnim ponašanjima povezanima s navedenim te posljedicama konzumacije alkohola i droge.

Također ih se upoznaje s čimbenicima koji utječu na konzumiranje opijata, a sve to njima razumljivim jezikom. Potom ih se kroz nekoliko kraćih interaktivnih ilustracija navodi na osvješćivanje njihovih vlastitih stavova o opijatima i eventualnim rizičnim ponašanjima. Cijelo predavanje o prevenciji je popraćeno osobnim iskustvom osobe s invaliditetom, a koji je nastao kao posljedica konzumiranja alkohola i brze vožnje. Voditelj radionice ukratko ističe sadašnja vlastita moralna uvjerenja koja su mu pomogla da se suoči sa životom koji je posljedica loše donesenih odluka u mladosti koje su ga koštale fizičkog zdravlja. Time se želi

Predavanje o prevenciji

potaknuti mlade na usvajanje zdravih prosocijalnih vjerovanja, moralnih stavova i aktivno promišljanje posljedica životih odluka. Kao povremeni konzument u mladosti, voditelj radionice će podijeliti sa učenicima vlastito iskustvo koje će njima omogućiti razvijanje empatije i osvještavanje važnosti promišljanja o vlastitoj budućnosti.

Evaluacija

Na kraju predavanja, omogućit će se učenicima postavljanje pitanja, te će biti zamoljeni da na kraju ispune kratki anketni listić u kojem će dati povratnu informaciju o tome kako je i koliko predavanje djelovalo na njhovo promišljanje o bilo kojem sredstvu ovisnosti i njegovom utjecaju na pojedinca. Anketne listiće koje ćemo prikupiti na početku i na kraju sata koristit ćemo u evaluacijske svrhe na kraju školske godine. Osim analize odgovora, napravit ćemo i korelaciju između odgovora danih prije i nakon predavanja o ovisnosti.

prevencija u školama →